همانگونه كه گفته ميشد امير قلعه نوعي ميهمان برنامه ورزش و مردم بود. جدا از بستن و يا عدم بستن قرارداد ايشان با تيراختور و دلايل آن ايشان موضوعي را در اين برنامه مطرح كردند كه جاي بساري تامل براي دوستداران تيم تيراختور و ورزش آذربايجان داشت. قلعه نوعي در قسمتهايي از گفتگوي خود با اشاره به مجموعه سپاهان و موفقيت هاي آنها در عرصه هاي مختلف ورزشي رمز اين موفقيت را حمايت مجموعه فولاد اصفهان از ورزش ان استان دانست و با اشاره به اين موضوع كه چرا بايد با وجود مجموعه اي بنام مس سونگون در آذربايجان تيراختور و هوادارانش بايد دغدغه هر فصلشان پيدا كردن منابع مالي براي اداره تيم در فصل آتي باشد.؟

در واقع با نگاهي دقيق به صحبتهاي امير قلعه نويي ميتوان منظور ايشان براي كارهاي زيرساختي و تامين هزينه هاي تيراختور را مربوط به تعريف مجموعه اي براي حمايت مالي از اين تيم دانست كه مس سونگون با برخورداري از شرايط لازم ميتواند دين خود را در قبال ورزش آذربايجان (بمانند فولاد سپاهان) به ورزش آذربايجان بپردازد. چرا كه اگر مس سونگون قرار باشد سهم آذربايجان را كه 40 درصد ذخاير مس كشور را در اختيار دارد بپردازد نه تنها تيراختور بلكه ساير رشته هاي ورزشي استان نيز نبايد دغدغه هاي مالي را داشته باشند همانگونه كه سپاهان اصفهان با در اختيار داشتن بودجه هاي بالا از كارخانه فولاد استان اصفهان چندين سال است كه راه قهرماني را بر خود هموار كرده و دغدغه اي از اين بابت ندارد و تنها دغدغه آنها متمركز شدن به جذب بازيكنان خوب ليگ و گرفتن نتايج مطلوب با استفاده از بودجه هايي است كه از طريق فولاد اين استان دريافت ميكند البته اين مجموعه در ساير رشته هاي ورزشي اين استان اصفهان نيز سرمايه گذاري كرده و بسياري از اين رشته ها در سطح قهرماني در حال فعاليت ميباشند.

بنا به اهميت اين موضوع بهتر ديديم توجه شما را به نوشته اي جامع در باره فعاليتهاي ورزشي مس سونگون كه طي گزارشي زيبا از حامد عاطفي فر درخبرگزاري مهر انتشار يافته بودجلب كنيم:

سهم ورزش تبريز پشت سد "انحصار" شركت مس؛ صداي مسئولان هم درآمد


به گزارش خبرنگار مهر، حدود يك و نيم سال قبل احمد عليرضا بيگي استاندار آذربايجان شرقي درجريان سفر مديرعامل شركت ملي مس ايران به تبريز با انتقاد شديد از بي عدالتي اين شركت در قبال مس سونگون گفته بود درحاليكه آذربايجان شرقي 40 درصد ذخيره مس كشور را دارد اما درآمدهاي حاصله از معادن مس سونگون در جاي ديگر خرج مي شود.

اشاره استاندار آذربايجان شرقي درآن ديدار علاوه بر عدم اجرا شدن پروژه هاي توسعه اي مس سونگون، عدم احساس مسئوليت شركت ملي مس در ايجاد خدماتي براي رفاه بيشتر مردم ورزقان و نيز ضرورت مقابله با تبيعض هاي شديد در برخورداري ورزش استان هاي كرمان و آذربايجان شرقي بود.

مجادله لفظي استاندار آذربايجان شرقي و مديرعامل شركت ملي مس ايران زماني بالا گرفت كه "اردشير سعدمحمدي" در پاسخ به اظهارات "احمدعليرضا بيگي" گفت: عنوان بي عدالتي به عملكرد زيرمجموعه هاي دولت عدالت محور نادرست است كه البته با واكنش تندتر استاندار آذربايجان شرقي مواجه شد بطوريكه بيگي خطاب به او اظهار داشت، "آقاي مديرعامل! ما خودمان از دولت عدالت محوريم براي همين است كه در مقابل بي عدالتي شما مي ايستيم."

منتقدان عملكرد شركت ملي مس ايران با استاندار آذربايجان شرقي هم عقيده اند و مي گويند درحاليكه معادن مس سونگون ورزقان به تنهايي 40 درصد ذخيره اين فلز استراتژيك را در كشور بر عهده دارند اما درآمد حاصل شده از اين معادن از آذربايجان شرقي خارج مي شود.

آنها در بيان مصاديق انتقادهايشان صرف هزينه هاي ميلياردي شركت ملي مس ايران در باشگاه هاي ورزشي كرمان را نمونه اي از اين بي عدالتي معرفي مي كنند و بر اين باورند آذربايجان شرقي از بودجه هايي كه شركت ملي مس ايران براي رونق ورزش صرف مي كند، محروم مانده است.

درحاليكه شركت مس تقريبا در تمام شهرهاي استان كرمان باشگاهي به نام مس داشته و حتي با هزينه هاي ميلياردي برخي از آنها در ليگهاي برتر و آزادگان حضور دارند، سهم آذربايجان شرقي از اين اعتبارات صفر است!

معدن مس سونگون به تنهايي 40 درصد ذخاير كشور را در اختيار دارد.

تاسيس باشگاه ورزشي در ورزقان؛ گامي براي خاموش كردن صداي اعتراضات مردم و مسئولان!

منادينماينده تبريز و عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز با انتقاد از عملكرد شركت ملي مس ايران اظهار داشت: در حاليكه 40 درصد ذخاير مس ايران در آذربايجان شرقي است اما اين كرمان است كه با سه تيم با پيشوند "مس" در ليگ برتر و ليگ يك باشگاه هاي فوتبال كشور حضور دارد كه عملاً هر سال در مجموع 15 تا 20 ميليارد تومان هزينه آنها مي شود.

عليرضا منادي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اين شرايط براي خاموش كردن صداي مردم و مسئولان منطقه، يك باشگاه فوتبال در حد بسيار پايين در ورزقان تاسيس شده اما بايد گفت نمي شود رضايتمندي مردم اين خطه را با اين كار جلب كرد زيرا مردم و مسئولان انتظار دارند اعتباراتي بسيار بيشتر از صرف هزينه براي يك تيم ليگ دسته دو در ورزش آذربايجان هزينه شود.

وي افزود: دو هزار ميليارد تومان در معادن مس سونگون ورزقان سرمايه گذاري شده است كه مبلغ بسيار اندكي براي ورزش اين مجموعه صرف مي شود و انتظار بيشتر از اينهاست.

نماينده تبريز گفت: بايد 40 درصد بودجه ورزش صنعت مس ايران به آذربايجان و هيئت هاي ورزشي اين استان اختصاص يابد و تحقق عدالت نيز در گرو تحقق اين مهم است.

منادي با اشاره به كمك هاي 700 - 800 ميليوني شركت ملي مس ايران به تيم هاي تراكتورسازي و ماشين سازي گفت: اين كمك ها، يك سي ام اعتبارات ورزشي صنعت مس ايران هم نمي شود و سئوال اينجاست كه چرا اين بي عدالتي در ورزش آذربايجان شرقي و كرمان وجود دارد؟

اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: به نظر مي رسد دست هاي مافيايي پشت پرده اين قضاياست و همين مافيا كار را سخت تر كرده است كه بايد راهكاري براي برون رفت از اين وضعيت اتخاذ و اجرايي شود.

منادي اظهار داشت: تبعيض شركت ملي مس ايران در ورزش كرمان و آذربايجان شرقي را در قالب سئوالي از وزير صنايع پيگيري خواهم كرد زيرا تاسيس باشگاه ورزشي در ورزقان به عنوان يك شهر كوچك نمي تواند انتظارات را برآورده كند.

بالابودن بودجه ورزش كرمان؛ واقعيتي كتمان ناپذير

مدير مجتمع مس سونگون ورزقان نيز در اين زمينه گفت: اين واقعيت را كه شركت ملي مس ايران امكانات، بودجه و تجهيزات خوبي در كرمان دارد را نمي توان كتمان كرد.

رضا شريفي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علت سرمايه گذاري بيشتر شركت ملي مس ايران در ورزش كرمان اين است كه صنعت مس در كرمان 35 سال سابقه دارد و هم اكنون نيز تمام سرمايه اين شركت از كرمان بدست مي آيد.

وي افزود: پيشنهاد مشخص به مسئولان شركت ملي مس ايران اين است كه حمايت ها از باشگاه فرهنگي ورزشي مس سونگون تقويت شود و در رشته هاي ورزشي پايه مانند دو ميداني و شنا سرمايه گذاري ها بيشتر گردد تا زمينه اي ايجاد شود كه اين باشگاه حتي به خودكفايي و درآمدزايي هم برسد.

تيمهاي مس استان كرمان سالانه ميلياردها تومان هزينه مي كنند درحاليكه سهم آذربايجان شرقي از درآمدهاي اين شركت صفر است

مس كرماندرحالي باشگاه هاي مس كرمان، مس سرچشمه و مس رفسنجان در رقابت هاي ليگ برتر و ليگ يك باشگاه هاي فوتبال كشور حضور كم فروغي دارند كه همه ساله ده ها ميليارد تومان براي حضورشان در اين رقابت ها هزينه مي شود.

در اين شرايط، دوستداران ورزش در آذربايجان شرقي به اتفاق مسئولان اين استان همچنان اين سئوال را مطرح مي كنند كه چرا شركت ملي مس ايران براي ورزش آذربايجان و تيم ريشه داري همچون ماشين سازي و يا تيم پرطرفداري مانند تراكتورسازي كه قدمتي چند ده ساله در فوتبال كشور دارند سرمايه گذاري شايسته اي نمي كند؟!

گزارش: حامد عاطفي فر

منبع: مهر نيوز