رحيم شهرياري كه در جريان اجراي يكي از كنسرت هايش در تبريز به نام وفا سيز(بي‌وفا) رو به امير قلعه‌نويي كرده و اظهار داشته بود: اگر براي فصل بعد با تراكتور تمديد نكند اين ترانه آذري را براي وي خواهد خواند، حالا كه قلعه نوعي بي وفايي كرد قصد دارد آن را اجرا كند.

امير قلعه‌نويي سرمربي تيم تراكتورسازي تبريز در جريان كنسرتي كه در تبريز برگزار شد حرف‌هاي جالبي در مورد قهرماني تراكتور و ماندنش در تبريز براي حاضرين در اين كنسرت بيان داشت.
در دقايقي از اين كنسرت كه به خوانندگي رحيم شهرياري برگزار شد وي از امير قلعه‌نويي درخواست كرد تا با حضور در روي سن چند كلامي با هواداران تراكتور سخن بگويد كه امير قلعه‌نويي با حضور بر روي سن خطاب به مردم گفت: "هر جور شده كاري مي‌كنم تيم تراكتور قهرمان شود تا خردادماه در سالن بزرگ و چندهزار نفري نمايشگاه بين‌المللي با هنرمندي آقاي شهرياري جشن چندهزار نفري قهرماني تراكتور را بگيريم." رحيم شهرياري هم وسط يكي از اجراهايش به نام "وفا سيز" (بي‌وفا) رو به امير قلعه‌نويي كرد و گفت: اگر براي فصل بعد با تراكتور تمديد نكند اين ترانه آذري را براي ايشان خواهد خواند كه البته اين موضوع پاسخي به جز خنده امير قلعه‌نويي در پي نداشت.