قلعه نويي گزينه اول باشگاه تراكتورسازي براي سرمربي گري تيم بود اما ايشان پاسخ به باشگاه را مشمول مرور زمان كرد و نهايتا به باشگاه استقلال پيوست اما باشگاه نيز بيكار ننشست و بدنبال گزينه معتبر و مناسب بود .

وقتي كه قطعا معلوم شد قلعه نويي تراكتورسازي را ترك و به استقلال پيوست باشگاه نيز در كار خود جديت يافت و در حال نهايي كردن با يك مربي معتبر خارجي است تا بتواند تيم را به بهترين شكل ممكن اداره نمايد . اسم اين مربي به محض قطعي شدن همكاري با باشگاه اعلام خواهد شد .