بازهم فوتبال و بازهم دو رويي بازيكنان و مربيان. اين بار امير پاشا ،امير پاشايي كه 2 هفته پيش ادعا ميكرد قرارداد را به خاطر مردم آزربايجان سفيد امضا مي كند حالا با پيوستن به استقلال ادعا ميكند كه نمي توان به استقلال و هوادارانش نه گفت.

بله فوتبال يك ورزش حرفه اي است ولي در هيچ كجاي دنيا مربيان و بازيكنان هواداران را مضحكه دست خود نكرده اند ولي در ايران اين امر به وفور ديده ميشود. امير قلعه نويي براي اينكه خود را در دل مردم آزربايجان جا كند حتما لازم نبود كه به دروغ قرار داد سفيد امضا كند و اين بار هم نه نگفتنش به هواداران استقلال شايد مانند سفيد امضا كردن قرار داد به خاطر مردم آزربايجان باشد. امير قلعه نويي مربي هست كه هميشه از وضع فوتبال ايران گلايه دارد ولي بايد يكي هم باشد كه از دو رويي هاي او و امثال او گلايه كند.